HeatWork

  • fabrikken natt
  • foto HeatWork
  • betong
  • HydroHeater
  • Transporter
  • helikopter

Mobilt varmekraftverk for bruk hele året – overalt!


HydroHeater - spesialutviklet for varmt vann til ulike formål.

HydroHeater er utviklet i samarbeid med ledende fjernvarmeselskaper og retter seg mot alle som har behov for hurtig oppvarming av større mengder vann. Maskinen kan levere opp til 6000 liter varmt vann i timen med en regulerbar temperatur fra 0-100°C.

Les mer om HydroHeater her