HeatWork

  • fabrikken natt
  • foto HeatWork
  • betong
  • HydroHeater
  • Transporter
  • helikopter

Mobilt varmekraftverk for bruk hele året – overalt!

“Se hvordan HeatWork løser utfordringer ved tining, oppvarming, betongarbeid og isolering. For å nevne noen områder.”