Vi søker flere fagressurser til vår fabrikk i Narvik!

 

Kontakt oss gjerne hvis du har spørsmål eller vil vite mer om oss!
Daglig leder Reidar Schille tlf 901 45 039 / reidar@heatwork.com
Produksjonsleder Rune Flygel tlf 918 73 745 / rune@heatwork.com

Send søknad til stilling@heatwork.com


Litt info om oss:

HeatWork er en familieeid bedrift i Narvik, som gjennom mange års erfaring i bygg- og anleggsbransjen har opparbeidet en sterk kompetanse på miljøvennlige varmeløsninger.
Selskapet er unikt ettersom vi både utvikler, produserer og selger våre løsninger ut fra fabrikken vår i Narvik.

Fra å være markedsledende innen teletining, tilbyr vi nå et komplett varmekonsept til våre kunder – som innebærer alt fra start til slutt i et bygg & anleggsprosjekt, industri eller til eksotiske bransjer som skadedyrbekjempelse. Tilførsel av varme for å sikre grunnarbeid/tining, herde betong, ulike byggvarme & -tørkløsninger, gulvarmeanlegg, avfukting med mer. Våre mobile løsninger kan kjøres på alle tilgjengelige energibærere, inkludert helelektrisk og fjernvarme – noe som gir brukerne stor fleksibilitet inn i det grønne skiftet.

Vi utvikler i dag løsninger til mange markeder, og produkter leveres til sluttkunder nasjonalt og internasjonalt. Vi digitaliseres mer og mer, og hjelper kundene våre med innsikt og løsninger som gir de en bedre arbeidshverdag med våre produkter.

Markedet er i stor endring, og vi er en innovativ aktør som utfordrer med våre egenutviklede teknologier. Vi har alltid hatt som mål å tilby de mest miljøvennlige og effektive løsningene med stor verdi for kundene – og ikke minst tilfredsstiller fremtidens fossil- og utslippsfrie krav.