Stillinger ledig

 

 

Vi oppfordrer gjerne alle utenbys fra og utflyttet Narvikfolk til å søke!

Vil du vite mer ta kontakt daglig leder Reidar Schille på tlf 901 45 039 / reidar@heatwork.com eller
produksjonsleder Rune Flygel på tlf 918 73 745 / rune@heatwork.com

Send søknad til stilling@heatwork.com