Concrete Systems

 

Betongarbeid hele året med HeatWorks Concrete Systems

HW Concrete Systems er den mest fleksible og effektive løsningen på markedet for å sikre fremdrift, kvalitet og økonomi i betongprosjekter – uansett sesong!

HeatWorks allsidige væskebårne teknologi gir deg mulighet til å tilføre og distribuere energi i form av varme akkurat der behovet er:

 • Teletining før utgraving og komprimering av byggegrunn
 • Snø- og issmelting av grunn, forskaling og armering
 • Forvarming av forskaling og konstruksjonsdeler
 • Kontrollert herding av betong
 • Plasstøpt betong i kaldt klima
 • Oppvarming av helikoptertobber
 • Sprøytebetong – forvarming av konstruksjoner

Slanger utenpå forskaling:

Layout 1

 • Slangene legges utenpå forskaling før støpning
 • Trinnløs regulering av væsketemperatur
 • HeatWork gir deg full kontroll på herdeprosessen

Rør i Betong:

Golv på grunn eller i vegg. Rør i betongfundament

Layout 1

 • HW-rørene festes på armeringen og støpes inn i betongfundament, gulv etc
 • Slangeavstand avhengig av utetemparatur
 • Trinnløs regulering av væsketemperatur

Slanger på gulv eller dekke etter støpning:

 • Diffusjonssperre/plast legges på gulv eller dekke etter støpning
 • Slanger legges på
 • Dekkes med HW Winter-Insulation
 • Trinnløs regulering av væsketemparatur

HW Concrete Systems består av flere komponenter for å dekke ulike bruksområder

Den viktigste komponenten i systemet er Heatworks mobile varmeløsning. HeatWork benytter patentert væskebåren teknologi som energibærer. Dette betyr at vi kan komme til de aller fleste steder og tilføre nødvendig oppvarming, enten ved kontaktvarme eller ved å veksle til oppvarmet luft. Ettersom HeatWork’s løsninger fungerer etter et lukket prinsipp, tilføres det ikke vann eller fukt til omgivelsene under tining eller oppvarming. HeatWork’s mobile varmeløsninger har meget effektiv drivstoffutnyttelse og oppfyller de strengeste krav til økonomi, miljø og HMS.

HeatWork’s mobile varmeløsninger kan levere inntil 103kW og temperaturer fra 0-100°C. Systemet er ikke avhengig av ekstern strøm/drivstoff-tank under drift. Med høy fokus på mobilitet og lav vekt, kan maskinene enkelt fraktes mellom jobber ved hjelp av vanlige biler.

HeatWork leverer også PERT (PolyEthyleneRaisedTemperature) rør for innstøping i betongkonstruksjoner. Når PERT rørene kobles til en HeatWork maskin kan man sette ønsket temperatur på den sirkulerende væsken. Termostatstyringen i systemet vil sørge for at man får optimal og jevn herdetemperatur i betongkonstruksjonen samtidig som drivstoffkostnadene minimeres. Muligheten til å tilføre varme i betongkonstruksjonen gjør at man sikrer kvalitet og fremdrift ved vinterstøp.

De innstøpte rørene kan dessuten utnyttes til snø- og issmelting av konstruksjonen i etterkant. Som en del av HeatWork Concrete Systems tilbys også solide fordelingsskap med hurtigkobling for dette formålet.

HeatWork leverer egne fordelingssentraler slik at man enkelt kan trekke tilførselsslanger fra maskinene inn i bygget og koble til flere uavhengige gulvvarmesløyfer. Kretsene i fordelingssentralene har individuell struping av væskestrøm og måling av returtemperatur. Dette gjør at man uten problemer kan tilpasse seg gulvvarmesløyfer av ulik lengde.

For å sikre at det ikke skal kunne komme for høy temperatur inn i betongkonstruksjoner, har vi også utviklet en sikkerhetsløsning som kutter væsketilførselen dersom temperaturen mot formodning skulle bli for høy.

 

HeatWork leverer komplett løsning og materiell!