Sulatuskoneesta tulee FrostHeater

Uusia koneita
HeatWork on kehittänyt uusia koneita sekä mukauttanut ja muokannut laitteita uusiin käyttökohteisiin ja asiakasryhmiin. Muutosten seurauksena useille malleille on annettu nimi, joka heijastaa niiden käyttökohdetta. Keväällä 2011 HeatWork lanseeraa FrostHeaterin, PetroHeaterin ja HydroHeaterin.

Monia käyttökohteita
HeatWorkin päätuote on sulatuslaite tai FrostHeater, joka on mallin tuleva nimitys. Konetta käytetään jäätyneen maan sulattamiseen, lämpötilan nostamiseen ennen betonin valua, betonin yhtenäisen lämpötilan varmistamiseen karkaisun aikana, vesi- ja viemäriojien ja kaapeliurien kaivamiseen, kuitukaapeleiden ja virtajohtojen asentamiseen, jään ja lumen sulattamiseen katoilta ja rakennuskaivannoista sekä jäätyneiden vesiväylien uudelleenavaamiseen. Laitteet voivat myös pyörittää nestepohjaisia lämmitystuulettimia, joita käytetään rakenteilla olevien rakennusten tai varastohallien lämmittämiseen tai tarvittaessa lisävirtalähteenä.

PetroHeater
PetroHeater on räätälöity erityisesti öljyalan käyttökohteisiin. Statoil on jo testannut ja varannut ensimmäisen oman koneensa.

HydroHeater
HydroHeaterissä on lämmönsiirtoyksikkö. Sitä voidaan käyttää kauko- ja lattialämpöjärjestelmissä tai puhtaan veden lämmitykseen kuluttajille tai käyttöön.