Betonin kovettumine

Betonin kovetuksen ja betonitöiden uusi aloitussivu

Oletko aikeissa tehdä betonivaluja talvella tai vaativassa ilmastossa? Tuotteidemme avulla betonin kovettaminen onnistuu kaikissa olosuhteissa. HeatWork tarjoaa ratkaisun onnistuneisiin betonitöihin.

Ratkaisuidemme avulla voit kovettaa betonia talvella ja olla samalla varma siitä, että työn laatu on erinomainen hallitun kovetuksen ansiosta.
HeatWork on betonitöiden uusi standardi – sen avulla betoni kovettuu 85 prosenttia nopeammin.

Lämpötilan laskiessa alle +5 asteeseen betonin kovetukseen tarvitaan erityisiä talvibetonoinnin menetelmiä. Siksi alalla kiinnitetään paljon huomiota siihen, että putkien valamisesta betoniin tulisi nykyistä yleisempi käytäntö. Tavoitteena on tehdä kovetusmenetelmistä ympäristö- ja kustannustehokkaampia.

Tämän uuden ratkaisun avulla rakennuttajat ja urakoitsijat saavat dokumentoitua laatua. Menetelmä takaa työn etenemisen ja mullistaa rakennushankkeiden kovettumisprosessin niin kesällä kuin talvellakin.Betoniin valettavien HW-putkien ansiosta lämpötilan ja kovettumisen tarkan seurannan lisäksi varmistetaan kovettumisprosessin paras mahdollinen laatu. Prosessi on hallinnassa alusta lähtien myös pakkasella.

Lämpötilaa ja energiaa voidaan säätää eri toimintoja varten portaattomasti nollasta sataan asteeseen tai prosessia ohjaavien ohjelmoitujen lämpötilasensorien avulla.

Betonitöihin tarjoamamme ratkaisut:

HeatWorks Concrete Systems takaa betonin tasaisen kovettumisen ympäri vuoden
HW Concrete Systems on erittäin joustava ja tehokas ratkaisu betonitöiden edistymisen, laadun ja edullisuuden takaamiseksi – vuodenajasta riippumatta!
Järjestelmän avulla asiakkaamme säästävät huomattavasti aikaa ja rahaa. Tämän ja kovettumisprosessin täyden hallinnan ansiosta yhä useammat asiakkaat valitsevat betoniratkaisumme. Menetelmän avulla on helppo dokumentoida, että työ noudattaa alan vaatimuksia.

Nestekiertoista teknologiaa betonitöihin
HeatWorkin monipuolisen nestekiertoisen teknologian avulla voit tuottaa ja jakaa lämpöenergiaa juuri tarvitsemaasi kohteeseen. HeatWorkin, Norjan kantaverkkoyhtiön Statnetin sekä Sinteff-tutkimuslaitoksen yhteisistä selvityksistä on saatu selviä tuloksia. Kun valutöissä käytetään HeatWorkia ja nestekiertoista lämmitystä, varmistetaan laadukas valu ulkolämpötilasta riippumatta. Samalla säästetään huomattavasti kustannuksissa.

Esimerkkejä käyttökohteista betonitöissä:
• betonin hallittu kovetus
• muottien ja osien esilämmitys
• valun lämmitys
• perustojen, muottien ja raudoitusten jään- ja lumensulatus
• valut välipohjan, sokkelin/perusmuurin päälle
• kallion ja kallioperän lämmitys ankkurointitöissä
• suurten rakennelmien viilennys / lämmön jakaminen (sillat, mastojen perustukset jne.)

Letkut muotin ympärillä:

 • Letkut asetetaan muotin ulkopuolelle ennen valamista
 • Nesteen lämmön portaaton säätö
 • HeatWork antaa kovettumisprosessin täysin hallintaasi

Putki betonissa:

 • Lattia kiinni maassa tai seinässä. Putki betoniperustuksissa
 • HW-kiinnitetään raudoituksiin ja valetaan betoniperustukseen, lattian jne
 • Letkuväli riippuu ulkolämpötilasta
 • Nesteen lämmön portaaton säätö

Letkut lattialla tai kannella valun jälkeen:

 • Muovisuoja levitetään pinnalle valamisen jälkeen
 • Vedetään letkut päälle
 • Suojataan HW Winter Insulationin alle
 • Nesteen lämmön portaaton säätö

HW Concrete Systems koostuu useasta osasta ja kattaa eri käyttöalueita


Betonirakenteisiin valettavat PERT-putket (PolyEthyleneRaisedTemperature) HeatWork-laitteeseen yhdistettyjen PERT-putkien avulla kiertoneste voidaan säätää toivottuun lämpötilaan. Järjestelmän termostaattiohjaus huolehtii siitä, että betonirakennuksessa saavutetaan optimaaliset ja tasaiset kovettumislämpötilat. Samalla se vähentää polttoainekustannuksia. Betonirakenteen lämmitysmahdollisuus takaa laadukkaan ja onnistuneen talvivalun.

Betoniin valettuja putkia voi käyttää myöhemmin myös lumen ja jään sulattamiseen rakenteesta. Osana HeatWork Concrete Systemsiä tarjoamme tätä tarkoitusta varten kestäviä myös jakokaappeja pikaliitännöillä.

Jakokeskuksen avulla letkujen veto laitteesta rakennukseen ja niiden yhdistäminen eri lattialämmityskiertoihin on helppoa. Kierroilla on jakokeskuksissa omat kuristimensa ja paluulämmön mittauksensa. Näin eripituisia lattialämpökiertoja voi säätää ongelmitta.

Jotta betonirakenteisiin ei johdettaisi liian korkeaa lämpöä, olemme kehittäneet lisäksi turvaratkaisun, joka katkaisee nesteen syötön lämpötilan noustessa vastoin odotuksia liian korkeaksi.
HeatWork tarjoaa kokonaisratkaisun kaikkine laitteineen betonin onnistuneeseen kovetukseen!