Härdning av betong

Skall du utföra betongarbete på vintern eller i utmanade klimat? Med våra produkter kan du härda betong oavsett förhållanden. HeatWork är lösning på kontrollerat betongarbete.

Vid 5 plusgrader finns det regler för härdningsåtgärder vid betongarbete. Med våra lösningar kan du härda betong på vintertid och samtidigt vara säker på att du kan uppnå högsta kvalitet genom kontrollerad härdning. Ved att rörlägge i betongen vil man kunna tillsätt värme och göra härdningsåtgärder på ett mer miljö- och kostnadseffektivt sätt.

Betongarbete med HeatWork sätter en ny standard – och reducerar tiden av härdning av betong med 85%

Utöver exakt temperatur och härdningskontroll genom ingjutna HW-rör i betongen, säkras kvaliteten optimalt under härdning. Metoden vill säkra progression och revolutionera härdningsprocessen för byggprojekt, oavsett om det är sommar eller vinter.

För alla operationer inom härdning av betong kan temperatur och energi styras steglöst från 0-100 grader, eller genom tillkopplade förinställda temperatursensorer som styr processen.

Våra lösningar inom betongarbete:

Kontrollerad härdning av betong året runt med HeatWork Concrete Systems
HW Concrete System är en mycket flexibel och effektiv lösning för att säkra progression, kvalitet och ekonomi i betongarbete – oavsett säsong!
Våra kunders resultat är stora tids- och kostnadsbesparingar. Det, kombinerat med att man har full kontroll på kvaliteten under härdning, gör att fler och fler kunder väljer våra betonglösningar. Metoden gör det enkelt att dokumentera att man håller sig till kvalitetskraven som ställs.

Vätskeburen teknologi till betongarbete
HeatWorks mångsidiga vätskeburna teknik gör att du kan lägga till och distribuera energi i form av värme exakt där behovet finns. Forskning i samarbete med Statnett, Sinteff (Norut) och HeatWork har gett fantastiska resultat. Användning av HeatWork och vätskeburen värme under gjutningsprocessen gör att man kan gjuta betong och säkerställa kvalitet oavsett utetemperatur, och samtidigt vara kostnadseffektiv.

Exempel på användningsområde vid betongarbete:

• Kontrollerad härdning av betong
• Förvärmning av formsättning och konstruktionsdelar
• Gjutningsbränning
• Snö och issmältning av grunden, formsättning och armering
• Pågjutning av etageskiljare, sockel/grundmur
• Uppvärmning av fjäll- och berggrund vid förankringsarbete
• Kylning/fördelning av värme i större konstruktioner (broar, mastfundament och så vidare)

Slangar ovanpå förskalning:

 • Slangarna läggs ovanpå förskalningen innan gjutning
 • Steglös reglering av vätsketemperatur
 • HeatWork ger dig full kontroll över härdningsprocessen

Rör i Betong:

 • Golv på mark eller i vägg. Rör i betongfundament
 • HW-rören fästs mot armeringen och gjuts in i betongfundament, golv etc
 • Slangavstånd beror på temperaturen utomhus
 • Steglös reglering av vätsketemperatur

Slangar på golv/däck efter gjutning:

 • Ångspärr/plast placeras på golv eller däck efter gjutning
 • Slangar läggs på
 • Allt täcks med HW Winter-Insulation
 • Steglös reglering av vätsketemperatur

Det finns flera komponenter i HW Betongsystem, vilket innebär att det är lämpligt för flera olika användningsområden


PE-RT-rör (PolyEthylene-RaisedTemperature) för ingjutning i betongkonstruktioner. När PERT-rören ansluts till en HeatWork-maskin kan man ställa in önskad temperatur på den cirkulerande vätskan. Systemets termostatstyrning gör att man får optimal och jämn härdningstemperatur i betongkonstruktionen, samtidigt som driftskostnaderna minskas. Möjligheten att tillföra värme i betongkonstruktionen gör att man säkerställer kvalitet och drift vid vintergjutning.

Den ingjutna rören kan dessutom användas för snö- och issmältning av konstruktionen i efterhand. Som en del av HeatWork Concrete Systems erbjuds också solida fördelningsskåp med snabbkoppling för detta syfte.

Fördelningscentralen gör det enkelt att koppla tillförselslangar från maskinen in i byggnaden och ansluta till flera oberoende värmeslingor. Kretsarna i fördelningscentralen har individuell strypning av vätskeströmmen och mätning av returtemperatur. Detta gör att man utan problem kan använda sig av golvvärmeslingor i olika längd.

För att säkra att det inte ska kunna bli för hög temperatur inne i betongkonstruktioner har vi också utvecklat en säkerhetslösning som stryper vätsketillförseln om temperaturen mot förmodan skulle bli för hög.

HeatWork levererar kompletta lösningar och material för kontrollerad härdning av betong!

Fyll i uppgifterna så kontaktar vi dig

När du fyller I godkänner du att HeatWork spara dina uppgifter.
=