Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon HeatWork


Sverige
Jesper Ekstrand
tlf 070-314 9888
jesper@heatwork.com
SVERIGE
HeatWork Sweden AB
c/o Grant Thornton
Lastvägen 50B
981 38 Kiruna
SWEDEN
Tlf: [+46] 08 22 92 06
Faktura: lin3777@pdf.grantthornton.se
Markera LIN3777 i fakturaadressen
Org.nr. 556720-9571

NORGE
HeatWork Norway AS
Skarvenesveien 6
Postboks 353,
8505 Narvik
NORGE
Tlf: [+47] 76 96 58 90
Org.nr. 966 444 010

Vi utför service och har komplett reservdelslager!
Vi har ett komplett reservdelslager med originaldelar till alla våra maskiner.
Genom att tillhandahålla maskinnummer och typ, kan vi lätt hitta rätt delar till din maskin.

Vi leverar snabbt till hela Skandinavien med JetPak

HeatWork AB
Tlf: 8 22 92 06
E-post: post(@)heatwork.com

Servicetelefon:
(+47) 488 93 271
Öppettider servicetelefon:
Mandag – Fredag: kl.06:00 – kl.21:00
Søndag: kl.09:00 – kl.21:00