Miljö

Miljö

Miljövision
HeatWork bidrar till en bra framtid för kommande generationer.
Därför har vi ett målorienterat fokus på hållbara och konkurrenskraftiga lösningar för våra kunder.
Vi förändras i samarbete med naturen
HeatWork levererar marknadens mest miljövänliga alternativ med hjälp av 100 % vätskeburen värme.
Energieffektiv värme
Vi tillhandahåller ett energieffektivt resultat. HeatWork tillhandahåller en 94-procentig effektivitet med låg energianvändning och hög återvinningseffekt.
Förnyelsebar energi
Vårt mål är att göra förnyelsebar energi till våra kunders förstaval.
Skapar gröna värden
Vår teknologi ger våra kunder den bästa totalekonomin. Fördelarna vi tillhandahåller skapas genom effektiv drift, många användningsområden och hög kvalitet. Alla våra produkter har lång hållbarhet och lämnar minimal miljöpåverkan.
En bra och trygg arbetsmiljö
Våra produkter ger ökad arbetskomfort och optimala lösningar för hälso- och miljömedvetna användare. HeatWorks produkter uppfyller stränga krav på inomhusklimat och står för användarvänliga innovationer.