Film

Væskebåren varme sikrer betongarbeidet

Se det spektakulära löfte från Hålogalandsbrua

HeatWork inntar bedbugs territorium

Service – luftning av brännare HW3600

Service – luftning av brännare MY35 og HW700

Betongarbeid

Teletining

Steinlegging

Tining av is i grøft for Statens Vegvesen

IceGuard Systems

NRK ble med Mesta og Statens Vegvesen når de tinet stikkrenner

NRK ICE GUARD

IceGuard Systems

Prinsipp HW Ice Guard Systems

IceGuard Systems

Tining av stikkrenner for Statens Vegvesen

IceGuard Systems

Tining av stikkrenner for Narvik Kommune