Movie

Services

CliWi byggvarme

Væskebåren varme sikrer betongarbeidet

Se det spektakulære løftet fra Hålogalandsbrua

HeatWork inntar bedbugs territorium

Service – lufting av brenner HW3600

Service – lufting av brenner MY35 og HW700

Betongarbeid

Teletining

Steinlegging

Tining av is i grøft for Statens Vegvesen

IceGuard Systems

NRK ICE GUARD

NRK ble med Mesta og Statens Vegvesen når de tinet stikkrenner

IceGuard Systems

Prinsipp HW Ice Guard Systems

IceGuard Systems

Tining av stikkrenner for Statens Vegvesen

IceGuard Systems

Tining av stikkrenner for Narvik Kommune