HeatWork Control

Få kontroll över dina maskiner när du er ifarten!

HeatWork Control är en digital plattform i appen eller nätportalen som låter dig få full överblick och kontroll över dina HeatWork-maskiner, oavsett var du befinner dig! Lösningen ger dig full digital styrning, översikt, GPS-position, fel- och driftmeddelanden, servicevarningar osv. direkt i appen och nätportalen. Allt detta så att du alltid kan fatta omedelbara och nödvändiga beslut för säker drift av dina projekt, när det än må vara!

 

 

För att använda digital styrning av din HeatWork Control måste du:

    1.  Beställa PLC-styrning med din nya HeatWork-maskin. PLC-styrning kan också eftermonteras på modeller från och med 2012.
    2.  Teckna dig för ett av tre olika abonnemang som visat under

* PLC-styrning är för närvarande endast tillgänglig för HW 3600 och CliWi 400 kW subcentral

Välj mellan tre olika abonnemang:

Webportal og app: