Om Heatwork

HeatWork AS har utvecklat sitt koncept för uppvärmning/upptining, och är det enda företag i Europa som tillverkar sina system. Företaget fokuserar starkt på service, kvalitet och nära kommunikation med våra kunder. Maskinerna som tillverkas i enlighet med europeisk standard och normer är mobila kraftverk speciellt utformade för många olika användningsområden: tina upp frusen mark, härda betong, frostskydd, värma upp byggnader, tillhandahålla varmvatten till fjärrvärmesystem, och många fler.

HeatWorks huvudkontor och fabrik finns i Narvik och företaget har nyligen flyttat in i en 3,300 m2 stor ultra-modern fabrik. HeatWorks kunder är främst maskinentreprenörer, bensinbolag, fjärrvärmebolag, landskapsarkitekter, uthyrningsfirmor, kraftbolag, myndigheter och företag involverade i byggbranchen. HeatWork finns representerat i ett flertal olika länder.

Fakta om HeatWork AS

Huvudkontor och fabrik: Narvik, Norge

Norge
Försäljning och service: HeatWork AS

Finland
Försäljning och service: HeatWork Finland OY
Försäljning och service: MN-Lifttek Oy

Sverige
Försäljning och service: HeatWork AB

Organisation

HeatWorks ledningsgrupp

Styrelseordförande: Almar Markussen
E-post: almar@heatwork.com

VD: Reidar J. Schille
E-post: reidar@heatwork.com

Produktion: Rune Flygel
E-post: rune@heatwork.com

Försäljning: Tommy Larsen
E-post: tommy@heatwork.com

Marknadsföring: Kristin Markussen
E-post: kristin@heatwork.com