Personuppgifter på HeatWork

Vi på HeatWork är måna om att skydda dina personuppgifter. I denna förklaring beskriver vi hur vi samlar in information. Vi jobbar ständigt för att ge dig goda användarupplevelser på heatwork.com. För att klara det samlar vi in information om användarmönster och personuppgifter. På den här sidan hittar du all information om hur vi hanterar dessa data och hur du som användare kan få tillgång till, ändra eller radera information om dig.

Den här förklaringen om skydd av personuppgifter beskriver vilka uppgifter HeatWork samlar in om våra kunder, hur och varför vi samlar in och använder uppgifterna samt hur vi tar vara på våra kunders rättigheter och reglerna i lagstiftningen runt skydd av personuppgifter. HeatWork AS ansvarar för databehandlingen av alla uppgifter den registrerade ger oss.

Insamling, förvaring, sammanställning, utlämnande och annan hantering av personuppgifter regleras i personuppgiftslagen. Lagen ställer bl.a. stränga krav till sekretess och säkerhet vid hantering av personuppgifter. HeatWork AS följer lagen och ställer motsvarande krav till de samarbetspartners vi använder till marknadsföring etc. Den norska datainspektionen Datatilsynet övervakar lagen. ʺPersonuppgifter” är uppgifter och värderingar som kan kopplas till en fysisk person, t.ex. namn, bostadsadress eller e-postadress.

Hur skaffas informationen?
HeatWork skaffar kontaktuppgifterna genom direkt kontakt med kunder och på eventuella mässor, konferanser och seminarier, anmälan till nyhetsbrev samt registrerade försäljningsorder.

Vilken slags personuppgifter förvarar vi?

HeatWork samlar inte in personuppgifter som födelsedatum- och personnummer eller uppgifter om personliga betalningskort.

Exempel på information som skaffas:

 • Förnamn och efternamn
 • Företagsadress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Ditt samtycke till att använda informationen till marknadsföring via e-post och/eller mobil
 • Kontakt- och köphistorik från bl.a. försäljningsorder, erbjudanden och direkt kontakt med våra försäljningsrepresentanter
 • Information om hur du använder webbplatsen i form av bland annat vilka undersidor som besöks, webbläsarinställningar och IP-adress

Syftet med informationen som skaffas kan vara:

 • Att förbättra våra tjänster
 • Att kunna erbjuda tillgång till våra produkter och tjänster
 • Att kunna skicka ut relevant information
 • Att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Kundservice
Monitor ERP System. Det är vår kundservice plattform. Den är ansluten så att vi enkelt kan hämta information och hjälpa dig.

Informationskapslar (cookies)
HeatWorks webbplats och de allra flesta webbplatser använder såkallade informationskapslar eller cookies för att förbättra användarupplevelsen. En informationskapsel är en liten textfil som sparas på din dator vid besök på eller interaktion med en webbplats. HeatWork använder dessa informationskapslar till att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen samt till att samla in statistik som vi använder till att göra vår webbplats bättre. Genom att använda HeatWorks webbplats samtycker du till att vi kan placera informationskapslar i din webbläsare.

Hur raderas uppgifterna?
Informationen raderas på begäran genom att kontakta oss på: post@heatwork.com

Utlämnande av information till en tredje part?
Personuppgifterna delas inte med utomstående tredje parter, men HeatWork kan använda underleverantörer till att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter i HeatWorks namn.

Rättigheter
Som användare av vår webbplats har du rätt till att kräva insyn i de personuppgifter vi behandlar om dig och hur de behandlas. Du kan också yrka på rättelse, radering och begränsningar i behandlingen av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. När behandlingen av personuppgifter baseras på samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Om du anser att HeatWork AS inte har efterlevt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen har du rätt att klaga hos den ansvariga kontrollmyndigheten. Det gör du genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen, kontaktinformationen finns tillgänglig på www.datainspektionen.se.