Ledige stillinger

 

 

Vi oppfordrer gjerne alle utenbys fra og utflyttet Narvikfolk til å søke!

Vil du vite mer ta kontakt daglig leder Reidar Schille på tlf 901 45 039 / reidar@heatwork.com eller
produksjonsleder Rune Flygel på tlf 918 73 745 / rune@heatwork.com

Send søknad til stilling@heatwork.com

 

 


Litt info om oss:

HeatWork er en familieeid bedrift i Narvik, som gjennom mange års erfaring i bygg- og anleggsbransjen har opparbeidet en sterk kompetanse på miljøvennlige varmeløsninger.
Selskapet er unikt ettersom vi både utvikler, produserer og selger våre løsninger ut fra fabrikken vår i Narvik.

Fra å være markedsledende innen teletining, tilbyr vi nå et komplett varmekonsept til våre kunder – som innebærer alt fra start til slutt i et bygg & anleggsprosjekt, industri eller til eksotiske bransjer som skadedyrbekjempelse. Tilførsel av varme for å sikre grunnarbeid/tining, herde betong, ulike byggvarme & -tørkløsninger, gulvarmeanlegg, avfukting med mer. Våre mobile løsninger kan kjøres på alle tilgjengelige energibærere, inkludert helelektrisk og fjernvarme – noe som gir brukerne stor fleksibilitet inn i det grønne skiftet.

Vi utvikler i dag løsninger til mange markeder, og produkter leveres til sluttkunder nasjonalt og internasjonalt.

Markedet er i stor endring, og vi er en innovativ aktør som utfordrer med våre egenutviklede teknologier. Vi har alltid hatt som mål å tilby de mest miljøvennlige og effektive løsningene med stor verdi for kundene – og ikke minst tilfredsstiller fremtidens fossil- og utslippsfrie krav.