Åpenhetsloven

HeatWork Norway AS jobber for en bærekraftig forretningspraksis som tar hensyn til grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Gjennom en bærekraftig forretningspraksis ønsker vi å bidra til økonomisk, miljømessig og sosial utvikling gjennom å skape arbeidsplasser, innovasjoner og løsninger som samfunnet trenger. For å kunne bidra mest mulig arbeider vi hele tiden for å forstå innvirkning vår virksomhet har, iverksette tiltak der det er behov, og sørge for at oppfølging av tiltak er en del av hverdagen.

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 for å forebygge brudd på menneskerettigheter og uanstendige arbeidsforhold. Vi har implementert aktsomhetsvurderinger basert på OECD-retningslinjer, og vil bruke dette som en del av vår evaluering av nye leverandører. Sosialt ansvar er en pågående prosess, og vi fortsetter å utvikle oss sammen med kunder, ansatte og forretningsforbindelser for å fremme menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Redegjørelse åpenhetsloven

Supplier code of conduct