HeatWork avaa jäätyneet siltarummut

Norjan rautatieyhtiö Jernbaneverket Banedivisjon Nord, tielaitos Statens Vegvesen, tiealan yritys Mesta ja Narvikin kunta testaavat tänä talvena uutta HeatWork Ice Guard Systemsiä siltarumpuihin, yhdyskäytäviin ja vesijärjestelmiin kertyneen jään tehokkaaksi sulattamiseksi.

Päivän haasteena pintavesi ja tulviminen

Pilottiprojekti saattaa ratkaista valtavia vesiväylien jääongelmia
Projektiin osallistuvat tahot testaavat menetelmää kukin omassa ympäristössään Narvikissa sijaitsevan järjestelmän kehittäneen HeatWorkin avulla. Jäätyneet siltarummut aiheuttavat huomattavia ongelmia. Yksinkertainen, kustannustehokas järjestelmä toisi siksi mukanaan mittavia säästöjä koko yhteiskunnalle.

Aiemmin mainitut tahot ovat yhdessä tuoteuutuuttaan lanseeraavan yrityksen HeatWorkin kanssa päässeet yksimielisyyteen järjestelmän testaamisesta yhteisymmärryksessä eri ympäristöissä. Testien myötä saadut kokemukset auttavat muun muassa selvittämään tehokkaimman mahdollisen menetelmän järjestelmän käytännölliseksi asentamiseksi kyseisiin käyttökohteisiin.
Järjestelmälle ja menetelmälle on haettu patenttia.

Kymmenien miljoonien kustannukset viime talven vaurioista
Jäätyneet siltarummut ja vesiväyliin kertyvä jää muodostavat yhteiskunnalle huomattavia ongelmia. Norjan tielaitoksen pohjoisen alueosaston Statens Vegvesen Region Nordin, rautatieyhtiön pohjoisen alueosaston Jernbaneverket Banedivisjon Nordin ja Narvikin kunnan osalta puhutaan miljoonien eurojen kustannuksista viime talvena. Koko maan osalta kustannukset ovat todennäköisesti kymmenien miljoonien eurojen luokkaa. Lisäksi on syytä ottaa huomioon yhteiskunnalle aiheutuneet huomattavat  kustannukset suljettujen kuljetusväylien, myöhästymisten ja menetetyn tuoton takia.

Erittäin lupaava projekti
HeatWork Ice Guard Systems vaikuttaa erittäin lupaavalta ja sillä saattaa olla huomattava merkitys projektiin osallistuvien tahojen monivuotisten haasteiden ratkaisijana. Ongelman perinteinen ratkaiseminen vesihöyryn avulla on sekä työlästä että rajoitettua. Uusi menetelmä perustuu pysyvien, elinkaareltaan pitkäikäisten järjestelmien asennuksiin, jotka voivat sulattaa jäätä ja avata vesiväyliä helposti ja tehokkaasti. Viime talven kokemukset tuhansien tukkeutuneiden siltarumpujen parissa antavat aihetta odottaa tältä menetelmältä huomattavia säästöjä sekä voimavarojen että kustannusten osalta tällä hetkellä käytettyihin menetelmiin verrattuna.

HeatWork on varma tuloksistaan
HeatWork on vakiinnuttanut asemansa alalla, ja sen saama palaute on erinomaista. Yritys on nyt valtaamassa uusia markkinoita ja käyttökohteita. Jäänsulatustestit ovat tuottaneet erittäin hyviä tuloksia myös pintavesijärjestelmien kohdalla. 100 kW:n teholla ja 100 celsiusasteen lämmöllä letkuissa tai putkissa kiertävällä nesteellä varustettu laite on liikkuva voimapesä, jolla on monia käyttökohteita.
Tämä on yksi monista HeatWorkin lähitulevaisuudessa lanseeraamista uusista tuotteista.