HeatWork öppnar frusna kulvertar

Denna vinter kommer Jernbaneverkets avdelning för hantering av infrastruktur i Norge (Nord), Norges Vegvesen, Mesta och Narviks kommun att testa det nyutvecklade HeatWork Isvaktsystem för att lösa upp frusna kulvertar, avlopp och översvämmningssystem.

Pilotprojektet skulle kunna lösa den enorma utmaningen som uppstår när is blockerar vattendrag.
Med hjälp av Narvik-baserade HeatWork, kommer dessa myndigheter att testa metoden i sina system. Varje vinter sker otaliga incidenter med frusna kulvertar. En enkel, kostnadseffektiv lösning skulle vara enormt fördelaktig och innebära betydande besparingar.

Dessa olika myndigheter och HeatWork, som lanserar sitt nya system, har kommit överens om att arbeta tillsammans för att testa systemet i olika miljöer. Erfarenheterna från detta projekt hjälper till att precisera den mest effektiva metoden för praktisk tillämpning av systemet på dessa typer av anläggningar.
Både systemet och metoden är patentsökta.

Översvämmningsskador på sammanlagt hundratals miljoner förra vintern
Frusna kulvertar och efterföljande översvämmningsskador är ett stort samhällsproblem. För Norges Vegvesen, Jernbaneverkets avdelning för hantering av infrastruktur i Norge (Nord) och Narviks kommun, talar vi om kostnader som uppgår till tiotals miljoner kronor förra vintern. För Norge som helhet, är summan troligtvis flera hundra miljoner kronor. Dessutom är de sociala kostnaderna med väg- och järnvägsnedläggningar, förseningar och förlorade intäkter också betydelsefulla.

Väldigt lovande projekt
HeatWork Isvaktsystem ser oerhört lovande ut och kan ha en betydande framtida påverkan på de utmaningar som dessa myndigheter har kämpat med under många år. Den traditionella metoden för att lösa problemet är att använda ånga, vilket är väldigt arbetskrävande och har sina begränsningar. Den nya metoden baseras på att installera permanenta system med lång hållbarhet som enkelt och effektivt kan smälta is och öppna vattenvägar. Om erfarenheterna från förra vintern med tusentals frusna kulvertar är en indikation, har denna nya metod potentialen för betydande besparingar i form av pengar och andra resurser.

HeatWork är övertygade om att systemet kommer att bli framgångsrikt
HeatWork är väletablerat på marknaden, och feedbacken från kunder är enormt bra. Företaget håller för närvarande på att bryta sig in på nya marknader och användningsområden. Tester av upptiningsfunktioner på is, inklusive tester i ytvattensystem, har gett mycket goda resultat. Med kraft på 100 kW och 100-gradig vätska som cirkulerar i slangar eller rör, är maskinen ett mobilt kraftverk med många olika användningsområden.
HeatWork Isvaktsystem är en av många nya produkter som HeatWork planerar att lansera inom en snar framtid.