Heatwork åpner frosne stikkrenner

Jernbaneverket Banedivisjon Nord, Statens Vegvesen, Mesta og Narvik Kommune tester kommende vinter ut det nyutviklede HeatWork Ice Guard Systems for effektiv tining av is i stikkrenner, kulverter og overvannsystemer.

Pilotprosjekt kan gi løsningen på et enormt problem med is i vannløp
Sammen med firmaet HeatWork i Narvik, som har utviklet systemet, skal disse etatene teste ut metoden på sine anlegg. Problemet med frosne stikkrenner er meget stort. Et kostnadseffektivt og enkelt system vil gi store samfunnsmessige besparelser.

Disse nevnte etater har i samarbeid med HeatWork, som lanserer sin nye løsning, blitt enige om i fellesskap å teste ut systemet i ulike miljøer. Erfaringene vil blant annet gi svar på den mest effektive metode for praktisk etablering av systemet i slike anlegg.
System og metode er søkt patentbeskyttet.

100-talls millioner i kostnader etter skader siste vinter
Frosne stikkrenner og flomskader er et stort samfunnsmessig problem. For Statens Vegvesen Region Nord, Jernbaneverket Banedivisjon Nord og Narvik kommune, snakker vi om kostnader beregnet siste vinter til mange 10-talls millioner kroner. For Norge som helhet dreier det seg trolig om 100-talls millioner kroner. I tillegg kommer betydelige samfunnsmessige kostnader som følge av stengte transportveier, forsinkelser og tapt verdiskapning.

Svært lovende prosjekt
HeatWork Ice Guard Systems fremstår som svært lovende og kan i fremtiden ha stor betydning for de utfordringer disse etater har slitt med gjennom mange år. Den tradisjonelle løsning på problemet er bruk av steam, som både er arbeidskrevende og har sine begrensninger. Den nye metoden går ut på å montere permanente systemer med lang levetid, som tiner is og åpner vannveiene enkelt og effektivt. Erfaring fra siste vinter med tusenvis av tette stikkrenner, gir tro på at denne metoden vil gi betydelig mindre ressursbruk og kostnader enn dagens løsninger.

HeatWork er sikker på løsningen
HeatWork er solid etablert i markedet, med svært gode tilbakemeldinger. Selskapet tar nå steget inn i nye markeder og bruksområder. Tining av is er testet med svært gode resultater, også i overvannsystemer. Med 100 kW og 100 grader Celsius som sirkulerer i slanger eller rør, er maskinen et mobilt kraftverk med mange anvendelsesområder.
Dette er en av flere nyheter som vil bli lansert av HeatWork i tiden fremover.