Stolt leverandør til Forsvarsbygg

Vi har levert en gul HeatWork med ekstra signallys og refleksstripe til Forsvarsbygg!

Denne HeatWorken vises godt når den er ute på oppdrag.
Maskinen er en HW3600, og skal brukes i Forsvarsbyggs daglige drift – til blant annet teletining, betongarbeid og oppvarming av bygg.

I tillegg er maskinen en beredskapsløsning når det er behov for å sette inn midlertidig varme i telt, oppvarming av varmt vann og mye mer.

Vi er stolt leverandør av utstyr til Forsvarsbygg.

Om Forsvarsbygg:
Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør. Vi etablerer, opprettholder og gjenoppretter forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg i fred, krise og krig. I dag forvalter vi nesten 13 000 bygg og anlegg der Forsvaret jobber, øver, og bor. For soldaten trenger et hjem. Flyet trenger en base. Ubåten trenger en havn. Stridsvognen trenger et skytefelt. Ringvirkningene av aktivitetene våre treffer innbyggere i hele Norge, både i og utenfor Forsvaret.
Kilde: https://www.forsvarsbygg.no/no/om-oss/