Snøsmelting av tak

Snø på tak kan være utfordrende både på grunn av mengde og vektbelastning, og i verstefall føre til store skader på taket.
Det er lurt å fjerne snøen før den blir for våt og tung.

Areal: ca. 800 kvm tak

Ved bruk av væskebåren varme kan du fjerne snø trygt og effektivt.
Først fordeles HeatWorks væskebårne slanger utover taket med et gitt mellomrom på ca. 20 cm.

Deretter er det klart for tilkobling til HeatWorkmaskinen for å drifte systemet.
Væskebåren varme sirkulerer i slangene og smelter snøen. Maskinen kobles til og fra etter behov.
Slangene kan ligge på taket over mange år.

På dette prosjektet har store deler av snøen smeltet bare på et døgn.