Uusi keksintö on nähnyt päivänvalon HeatWorkin tuotantolaitoksella

Lanseerauksessa vastikään kehitelty lämmönvaihdin, joka tarjoaa ennalta-arvaamattomia käyttömahdollisuuksia

HeatWorkin henkilökunta on pakahtua ylpeydestä päästessään esittelemään tämän mahtavan uutuustuotteen, jonka tuotenimeksi on valittu CliWi. Keksinnölle on haettu patenttia ja tavaramerkki on suojattu.

Huipputehokas tekniikka vaati yli kuuden vuoden kehittelyn ja huomattavan määrän resursseja voidakseen tarjota mahdollisuuden energiamuodon vaihtoon useimmissa eri yhdistelmissä.
Nesteestä ilmaan, nesteestä nesteeseen, ilmasta nesteeseen ja ilmasta ilmaan. Vastakohtana 1850-luvulla keksittyyn lämpöpatteriin pohjaavalle tämänhetkiselle tekniikalle CliWi perustuu joustavien, moduulipohjaisten yksiköiden käyttöön. Ne luovat yhtenäisen kokonaisuuden, joka takaa selvästi tehokkaamman energiansiirron.

CliWi edustaa täysin uutta lukua ympäristöystävällisen lämmönvaihdon saralla.
Kattavien testien tuloksena on lämpötilan nousu ja tehokkuus, jotka tarjoavat CliWille merkittävän kilpailuedun markkinoiden tällä hetkellä tuntemiin järjestelmiin verrattuna. Järjestelmä tarjoaa kustannussäästöjä asiakkaalle ja tekee ympäristöstä voittajan.

CliWin avulla saat paljon pienellä panoksella.
HeatWork haluaa tarjota markkinoiden joustavimman ja nerokkaimman vaihdinjärjestelmän CliWi-tavaramerkin kautta. Moduuleihin perustuvan yhdistelyn ja räätälöinnin tarjoamat mahdollisuudet ovat lähestulkoon loputtomat. CliWi voidaan melkeinpä koota täsmälleen omien toiveiden tai tarpeiden vaatimassa muodossa ja koossa. Tuotteiden käsittely ja huolto tulee olemaan helppoa, mikä korkeaan tehoasteeseen ja matalaan painoon yhdistettynä tekee tuotteista äärimmäisen käyttäjäystävällisiä.

CliWi on luonnollinen valinta.
HeatWork lanseeraa jo nyt ensimmäisen CliWiin perustuvan tuotesarjan. Samassa järjestelmässä yhdistyvät siten niin lämpö, viilennys, ilma kuin kuivatus esimerkiksi teollisuus-, rakennus- ja maarakennusaloilla.
Vain mielikuvitus asettaa tuotekehittelymahdollisuuksien rajat CliWiä käytettäessä. Käynnissä on myös liuta jännittäviä projekteja kalastuksen, öljyteollisuuden ja maanviljelyn saralla.

Tuotteena CliWi tarjoaa paljon muutakin kuin selkeän nosteen HeatWorkin asiakkaille lukuisten uusien ympärivuotisten käyttökohteiden ansiosta. Se on myös omillaan toimiva tuote, joka kykenee energianvaihtoon useista muista energianlähteistä.

HeatWorkin asiakkaat ovat edelleen keskipisteessä – ympäri vuoden.

HeatWork ansatte_lav
 

Ylpeä henkilöstö pääsee vihdoin esittelemään uutta keksintöä. Kyky tarjota markkinoiden joustavin ja nerokkain vaihdinjärjestelmä tarjoaa asiakkaille ennalta-arvaamattomat mahdollisuudet energianvaihtoon useissa eri yhdistelmissä. Vain mielikuvitus on rajana. Vasemmalta: Rune Flygel, Almar Markussen, Wen Deng, Stig Zachariassen, Atle Ernstsen, Finn Hansen, Lisbeth Pedersen ja Reidar Schille (elementtien takana).

CliWi ø300_500_lav

Ensimmäinen CliWiin perustuva tuotesarja on jo valmiina energianvaihtoon nesteestä ilmaan. Samassa järjestelmässä yhdistyvät siten niin lämpö, viilennys, ilma kuin kuivatus esimerkiksi teollisuus-, rakennus- ja maarakennusaloilla.