Maskinentreprenør

HeatWorks mobile varmeløsning produserer inntil 103kW effekt som kan benyttes til oppvarming. Ettersom HeatWorks teknologi er basert på væskebåren varme, kan maskinene våre brukes til drift av for eksempel gulvvarmeanlegg, gatevarmeanlegg eller man kan veksle fra væske til luft med HW Aerotemper. I forbindelse med uforutsette hendelser kan også HeatWorks mobile varmeløsning kobles direkte til varmevekslere i bygninger og sørge for uavbrutt leveranse av tappvann og oppvarming. HeatWork har flere referanser fra inn- og utland hvor våre maskiner har vært i bruk over kortere og lengre perioder i forbindelse med midlertidig drift av hoteller, sykehjem, kontorbygg osv.
  • Oppvarming bygg/garasje/hall
  • Oppvarming verksted/arbeidstelt
  • Oppkobling av flere HW Aerotempere ved å benytte fordelingssentral