Rakennusurakoitsijat


HeatWorks-laitteita käytetään maan, lumen ja jään sulatukseen, ja raudoitusten ja muottien lämmittämiseen ennen valamista. Suurilla urakoitsijoilla on erittäin myönteisiä kokemuksia HeatWorkin ratkaisuista betonitöissä. Saamamme palaute on, että metodimme säästää projekteissa aikaa ja rahaa sekä parantaa lopputuloksen laatua. Nyt on myös paljon helpompi dokumentoida, että työt on suoritettu kansallisten talvivalua koskevien säännösten vaatimusten mukaisesti.

Yleisimmät haasteet jotka vaikuttavat talvivalun lopputulokseen ovat:

 • Ontelot ja painaumat routa-alttiissa alustassa
 • Perusta, muotit tai muut rakenneosat, jotka ovat kosketuksissa tuoreen betonin kanssa ja joiden lämpötila on niin alhainen, että se jäädyttää betonin
 • Betonin lämpötila laskee alle nollan ennen kuin vähintään 5MPa:n kovuus on saavutettu
 • Perusteissa, muoteissa tai muissa rakennusosissa oleva jää tai lumi sulaa ja kohottaa betonin sisältämän veden määrää

Kaikki nämä ongelmat on helppo välttää käyttämällä HeatWorkin Concrete System -järjestelmää, jonka avulla urakoitsijat välttävät kalliit korjausvaatimukset jälkeenpäin.

Kovetusprosessin nopeus riippuu myös suurelta osin betonin lämpötilasta. Kun lämpötila nousee, kovettuu betoni nopeammin, ja vastakkaisesti lämpötilan aletessa betonin kovettuminen hidastuu.

HeatWorks Concrete System -järjestelmästä ei ole apua vain talvivaluissa. 35 °C lämpötilassa kovettuminen tapahtuu kaksi kertaa nopeammin kuin 20 °C lämpötilassa. Tämä tarkoittaa, että tietyn lujuuden saavuttaminen vie kaksikertaa pidempään jos lämpötila on 10 °C, kuin jos se olisi ollut 20 °C.

Liian suuri lämpötila ei myöskään ole hyväksi betonityön laadulle. Niissä tapauksissa, joissa kovettumisen aikana kehittyy liikaa lämpöä, voi HeatWork Concrete System -järjestelmä auttaa pitämään lämpöjakauman tasaisena kuljettamalla lämpöä valun sisäosista ulospäin. Jos lämpötila nousee korkeaksi, voi HeatWork Concrete System -järjestelmää käyttää myös jäähdytykseen.

Lämpötilan kehityksen kovettumisen aikana voi myös dokumentoida helposti rakennuttajalle, sillä HeatWork Concrete System mittaa kierrätettävän veden lähtö- ja paluulämpötilan.

 • Letkut muotin ympärillä
 • Putket betonissa
 • Letkut lattialla tai kannella valun jälkeen
 • Roudansulatus ennen alustan kaivamista tai tamppaamista
 • Perustan, muottien ja raudoitusten jään ja lumen sulatus
 • Muottien ja rakennusosien esilämmitys
 • Betonin hallittu kovettaminen
 • Betonin valu kylmässä ilmastossa
 • Helikopterin säiliön lämmitys
 • Ruiskutettava betoni – rakenteiden esilämmitys