Kallion lämmitysOsana HeatWork Concrete Systems -järjestelmää olemme kehittäneet patentoidun tavan kallion ja kallioperän lämmittämiseksi betoni- ja ankkurointitöiden yhteydessä. Järjestelmä perustuu porausreikiin asennettaviin lämpösauvoihin, joka lämmittää kallioperän pystysuunnassa. Lämmittämisen avulla saavutetaan:

  • Porausreikien kontrolloitu lämpötila ankkuroinnin yhteydessä
  • Tasaisemmat lämpötilaerot kallion ja betonin välillä valettaessa
  • Kallioon varastoituneen lämmön avulla kontrolloitu kovettumisprosessi valettaessa

Lämpötangot ovat muiden HeatWorks-tuotteiden tavoin suunniteltu käytettäväksi vesilämmitteisessä suljetussa järjestelmässä. Kallion lämmitys tapahtuu näin tehokkaasti, ilman että kallioperään tulee lisää kosteutta lämmityksestä. Lämpösauvat voidaan tehdä toivotun pituisiksi, ja ne lämmittävät kallion tasaisesti.

Projektin tulokset osoittavat, että kallioperän lämpötila voi olla hyvin erilainen ilman lämpötilasta, ja jopa pitkän leudon kauden jälkeen voi kallioperässä olla vielä miinusasteita. Koska kalliopulttien ankkurointiin käytettävien massojen määrät ovat pieniä, ja poikkileikkaukset ovat usein ohuita, eivät nämä massat voi vaikuttaa porausreikien lämpötilaan. Jos kalliossa on lisäksi kosteutta, se voi jäätyä ja huonontaa ankkuroinnin lopputulosta.

HeatWork Concrete Systems antaa sinulle täyden kontrollin ja optimaaliset olosuhteet kalliovaluihin – riippumatta ilman lämpötilasta ja kallioperän alkuperäisestä lämpötilasta.