Kuntatekniikka


HeatWorkin joustavat lämpöratkaisut auttavat kuntateknisten haasteiden ratkaisemisessa yhä useammassa kunnassa niin koti- kuin ulkomaillakin. Syynä tähän ovat kustannustehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden kasvanut merkitys, sekä mahdollisuus suorittaa enenemässä määrin talvitöitä omin resurssein. HeatWorkin laitteet voi ottaa myös osaksi kunnan valmiussuunnitelmaa lämmityksen ja lämpimän veden tuotantoon pienten tai suurten kriisien yhteydessä.
  • Siltarumpujen avaus