Jäteyritykset


Yhä useammat jäte- ja kierrätysyritykset ovat ottaneet HeatWorkin joustavan lämpöteknologian käyttöönsä. Näillä yrityksillä on usein sopimuksia jätteidenkäsittelystä öljy-, kaasu- ja prosessiteollisuudessa. HeatWorkin teknologia täyttää palo- ja räjähdysvaaraan liittyvät tiukat turvavaatimukset, kattaen samalla laajasti käyttöalueita sulatuksessa, pakkassuojauksessa, lämmityksessä ja vastaavissa.
  • Säiliöiden lämmitys
  • Roudansulatus saastuneiden maamassojen poiston yhteydessä
  • Materiaalien pakkassuojaus