Avfallsselskap

 

Stadig flere avfalls- og gjenvinningsselskap tar i bruk HeatWork’s fleksible varmeteknologi

Ofte har disse selskapene kontrakter for avfallshåndtering innen olje-, gass- og prosessindustrien. HeatWork’s teknologi tilfredsstiller strenge sikkerhetskrav i forhold til brann- og eksplosjonsfare, samtidig som produktene dekker over et bredt spekter av bruksområder innen tining, frostsikring, oppvarming osv.
  • Oppvarming av tankanlegg
  • Teletining ved fjerning av forurensede masser
  • Frostsikring av materiale