Fjelloppvarming

 

Fjelloppvarming med varmestaver

Som en del av HeatWork Concrete Systems er det utviklet en patentert metode for forvarming av fjell og berggrunn i forbindelse med  betong- og forankringsarbeid. Metoden er basert på at varmestaver føres ned i borehull og varmer opp berggrunn vertikalt. Ved en slik forvarming av fjellgrunn oppnår man:

  • Kontrollert temperatur i borehull under gysing av forankringer
  • Utlikner temperaturforskjell mellom fjellet og betong ved påstøp
  • Akkumulert varme i fjellet gir kontrollert herdeprosess i påstøp

I likhet med resten av HeatWorks produktportefølje er varmestavene designet for væskebåren varme i et lukket system. Fjelloppvarmingen skjer dermed svært effektivt uten at berggrunnen tilføres fuktighet i forbindelse med oppvarmingen. Varmestavene kan tilpasses ønsket lengde og gir jevn oppvarming av fjellet.

Resultatene i prosjektet viser at temperaturen i fjellgrunnen kan være svært forskjellig fra lufttemperaturen, og selv etter lengre perioder med mildvær kan det fortsatt være minusgrader i fjellgrunnen. Ettersom gysemassen som brukes i forbindelse med forankring av fjellbolter representerer små volumer, og tverrsnittene ofte er tynnere, vil ikke gysemassen kunne bidra til å påvirke temperaturen i borehullet. Hvis det i tillegg er fukt i fjellet kan dette fryse og forringe kvalitet på forankring av sluttresultater.

HeatWork Concrete Systems gir full kontroll og optimale forhold for støp på fjell – uavhengig av lufttemperatur og opprinnelig temperatur i fjellgrunnen.