Kommunalteknikk

 

Vinterarbeid med egne ressurser

Heatworks fleksible varmeløsning bidrar til å løse kommunaltekniske utfordringer for stadig flere kommuner i inn- og utland. Årsaken er økt fokus på kostnadseffektivitet og miljøvennlighet, samt muligheten til å større grad kunne utføre vinterarbeider med egne ressurser. Maskinene fra Heatwork kan også inngå i en kommunal beredskapsplan for å utføre byggoppvarming eller levere varmt vann i større eller mindre kriser.
  • Åpning av stikkrenner