Veientreprenør

 

HeatWorks løsninger fyller udekkede behov innen vinterdrift og er samtidig et supplement til eksisterende metoder

Med sitt kompakte design og enkle betjening reduseres behovet for bemanning og maskinressurser dramatisk. Samtidig forbedres sikkerheten for arbeidere og trafikanter vesentlig. Man unngår samfunnsøkonomiske kostnader knyttet til infrastruktur som ikke kan tjene sin normale funksjon.
  • Tining av stikkrenner
  • Tining av is i grøfter
  • Tining/frostsikring av strøsand
  • Tinig av tele/is/snø
  • Tining før komprimering
  • Punkttining av fundamenter/kummer/skilt
  • Frostsikring av tilslagsmaterialer
  • Oppvarming av bygning/garasje
  • Oppvarming verksted/arbeidstelt