Byggentreprenør

 

Byggentreprenør: Vintermatter for teletining og frostsikring

Med sine gode isolasjonsegenskaper og slitestyrke er HeatWork Winter Insulation blitt det naturlige valget for svært mange byggentreprenører. Ettersom vintermattene har lav vekt og leveres i flere ulike dimensjoner, opptil 24 m2 pr stk, er det svært effektivt å benytte HeatWork Winter Insulation i forbindelse med betongarbeid. Den reflekterende undersiden bidrar i stor grad til å beholde varmen som utvikles i betongen under herding, og gjør at man vinterstid kan sikre kvaliteten på sluttresultatet uavhengig av omgivelsestemperaturen.

Se også HeatWork Concrete Systems for hvordan man kan tilføre varme til herdeprosessen og sikre jevn temperaturfordeling i hele betongkonstruksjonen.

Isolasjonsmattene har ingen kapillærsugende egenskaper og vil derfor ikke trekke til seg fuktighet selv om det skulle oppstå hull i overflatene. Den lave vekten og fleksibiliteten på selve isolasjonsmaterialet gjør vintermattene lett å håndtere, enkel å lagre og perfekt til frostsikring av ujevne underlag.

Vintermattene finnes i 3-lags eller 7-lags utførelse. I kombinasjon med HeatWorks maskiner er det tilstrekkelig å benytte 3-lags variant.

  • Tildekking ved betongarbeid
  • Teletining
  • Isolering av vann- og avløpsrør
  • Isolering av grøfter
  • Frostsikring av utgravde områder
  • Frostsikring av tilslagsmateriale