Fjernvarme

CliWi 100 kW er en mobil enhet på 100 kW som veksler væske til 100°C

Enheten kobles raskt opp mot for eksempel undersentraler eller varmevekslere i bygg, uten at sluttbrukere opplever avbrudd eller forringelse av tappevann eller oppvarming. Kan også kobles direkte til det eksisterende fjernvarmenettet.

CliWi 100 kW leverer energi umiddelbart og er et klart førstevalg for alle som har behov for midlertidig varmt vann.
Veksleren er enkel å betjene, samtidig som den er plasseringsvennlig. Med fokus på mobilitet og ytelse er CliWi 100 kW et ypperlig redskap til mange formål.

 • Varmt forbruksvann
 • Midlertidig drift av sentralvarmeanlegg
 • Midlertidig drift av vannbåren gulvvarme
 • Varmeforlegning av fjernvarmerør
 • Drift av radiator og varmevifter
 • Bygg under oppføring
 • Beredskap
 • Midlertidig drift av energi til bygg der tilførsel av fjernvarme må stenges av ved drift/vedlikehold
 • Rehabilitering
 • Desinfisering
 • Varmt vann til matlaging/rengjøring
 • Varmt vann til midlertidig dusjanlegg
 • Varmt vann for bruksområder innen prosessindustri, fiskeri, landbruk og lignende næringer