Kommunalteknikk/parketater

 

Kommunaltekniske utfordringer

HeatWork’s fleksible varmeløsning bidrar til å løse kommunaltekniske utfordringer for stadig flere kommuner i inn- og utland

Årsaken er økt fokus på kostnadseffektivitet og miljøvennlighet, samt muligheten til å større grad kunne utføre vinterarbeider med egne ressurser. Maskinene fra HeatWork kan også inngå i en kommunal beredskapsplan for å utføre byggoppvarming eller levere varmt vann i større eller mindre kriser.
  • VA anlegg
  • Tining av tele/is/snø
  • Tining av is i grøfter
  • Tining ved vannlekkasjer
  • Punkttining skilt/kummer/fundamenter
  • Oppvarming av bygning/garasje
  • Oppvarming av verksted/arbeidstelt
  • Strømforsyning