Fjernvarmeselskap

 

HydroHeater et ypperlig redskap i beredskapssammenheng for fjernvarmeselskapene

For fjernvarmesektoren har Heatwork utviklet en spesialtilpasset maskin (HeatWork HydroHeater) som kan kobles direkte til det eksisterende fjernvarmenettet. Med utgangspunkt i HeatWorks gjennomgående fokus på mobilitet og ytelse er HydroHeater et ypperlig redskap i beredskapssammenheng for fjernvarmeselskapene. Vi har flere kundereferanser på hvor HydroHeater har levert energi akkurat der den behøves mest, enten i forbindelse med uforutsette hendelser eller planlagt vedlikehold i fjernvarmenettet. For sluttkundene betyr dette at de i stor grad er uberørt ved driftsforstyrrelser og for fjernvarmeselskapene betyr dette besparelser fordi arbeider i større grad kan utføres på dagtid. Mindre nattarbeid fører dessuten til mindre belastninger på mannskaper og bedre kvalitet på utførelse av arbeid.
  • Midlertidig drift av nærings-og boligbygg
  • Varmeforlegning av fjernvarmerør