Fjärrvärmebolag


HeatWork har utvecklat en speciellt anpassad maskin (HeatWork HydroHeater) för fjärrvärmebolag, som kan anslutas direkt till befintligt fjärrvärmesystem. HeatWorks varumärkesfokus på mobilitet och prestanda gör HydroHeater till förstklassig utrustning som varje fjärrvärmebolag bör ha i beredskap. Vi har många referenser från kunder som säger att HydroHeater har tillhandahållit energi där den behövs som mest, antingen efter en oförutsedd händelse eller under planerat underhåll av fjärrvärmesystem. Slutkunder är nöjda då de sällan påverkas av driftstörningar och fjärrvärmebolag är nöjda eftersom de sparar pengar då de kan arbeta på systemen under dagtid. Mindre nattarbete innebär också mindre belastning på arbetslagen, vilket förbättrar den allmänna kvaliteten på deras arbete.
  • Tillfällig drift av bostäder och kommersiella byggnader
  • Bibehålla tillgången på varmvatten vid läggning av fjärrvärmerör