MMO-leverantör


Med hjälp av världsledande oljebolag, har HeatWork utvecklat och anpassat sina produkter så de uppfyller de hårda säkerhetskrav som reglerar användning av utrustning i miljöer som gasanläggningar och raffinaderier. Till skillnad från andra system på marknaden, baseras vår teknik på vätskeburen överföring av energi till målmiljön. Yttemperaturerna på HeatWorks system kräver inga undantag från säkerhetsföreskrifter, och utrustningen behöver inte ständigt övervakas av personal. Med ett imponerande bränsleutnyttjande på 94% i ett slutet vätskeburet värmesystem, kan HeatWorks system minska dina driftskostnader avsevärt.

De varma slangarna matas från maskinen till slutmålet där sedan konstruktionen kan värmas med hjälp av kontaktvärme, då med slangarna i direktkontakt med konstruktionen. Eller med varm luft, då värmeslangarna kopplas till HW Aerotemper, för miljöer såsom byggtält. Genom att placera HW Aerotemper inuti byggtältet, kan miljön värmas snabbt och effektivt, eftersom det är luften i byggtältet som värms upp och inte den kalla eller fuktiga utomhusluften.

  • Ytbehandling
  • Värma upp arbetstält