Oljebolag


HeatWorks vätskeburna uppvärmningsteknik kan hantera till synes omöjliga behov inom oljeindustrin. Det är nu möjligt att uppnå en hög effekt på uppvärmning. Vår teknik har utvecklats i nära samarbete med några av världens främsta oljebolag, och har anpassats för att uppfylla de grundläggande säkerhetskrav som reglerar arbete inom områden där explosionsrisk föreligger. Uppvärmning innebär att många uppgifter som normalt associeras med sommarmånaderna nu kan utföras under hela året. Detta minskar efterfrågan på inkvarteringsmöjligheter under högsäsong, och uppnår kontinuitet eftersom nyckelpersoner kan behållas genom hela projektet.

Användningen av uppvärmningssystem blir allt vanligare eftersom mer olja och gas än någonsin tidigare kan utvinnas från arktiska regioner. Vår teknik är ett resultat av många års tester och utveckling för användning i extremt svåra förhållanden, och vi forskar, utvecklar och tillverkar nu maskiner norr om polcirkeln.

  • Tina upp frusen mark
  • Tina upp och frostskydda komponenter i processanläggningar
  • Betongarbeten i arktiska regioner
  • Härdning/frostskydd för betonggjutning vintertid
  • Ytbehandlingar
  • Varmvatten för konsumtion
  • Värma upp rum
  • Värma upp tankanläggningar