Oljebolag


Tillsammans med några av världens främsta oljebolag, har vi på HeatWork utvecklat och anpassat våra produkter så de uppfyller de hårda säkerhetskrav som reglerar användning av utrustning i miljöer såsom gasanläggningar och raffinaderier. Till skillnad från andra system på marknaden, baseras vår teknik på vätskeburen energiöverföring till målmiljön. Användningsområdena varierar från etablering och drift av olje- och gasinfrastruktur onshore och off-shore i Arktiska regioner, smälta snö och is från kritiska komponenter på processanläggningar, tina upp frusen mark och betongarbeten etc. HeatWorks system tillhandahåller säker, tillförlitlig och effektiv uppvärmning för praktiskt taget alla behov.
  • Tina upp frusen mark
  • Betongarbeten i arktiska regioner
  • Frostskydd/härdning vid gjutning av betong vintertid
  • Frostskydd av material