Byggindustri


HeatWork Vinterisolering är speciellt utvecklad för krävande situationer vid vinterarbete. Vintermattorna har rundad design, med förstärkta ytor för att ge användaren oslagbar slitstyrka och flexibilitet. Produkten finns tillgänglig i en rad olika dimensioner, och kan användas för att tina upp frusen mark och som frostskydd. Den starka isoleringseffekten och reflekterande undersida ger ett unikt sätt att behålla värmeenergin i marken som ska tinas upp eller skyddas från frost.

Isoleringsmattorna har inga egenskaper för kapillärsugning, och drar inte ut någon fukt, även om det uppstår gropar på ytan. Den låga vikten och flexibiliteten i isoleringsmaterialet gör vintermattorna lätta att hantera och förvara.

Vintermattorna finns tillgängliga i modellerna 3-lagers och 7-lagers. 3-lagersmodellen är tillräcklig för att tina upp frusen mark.
  • Tina upp frusen mark
  • Isolera vatten- och avloppsrör
  • Isolera diken
  • Frostskydd för utgrävda områden
  • Frostskydd för fyllnadsmaterial