Byggentreprenörer

 

För våra kunder inom byggindustrin, har HeatWorks produkter blivit en av de viktigaste verktygen vid vinterarbete. Fler och fler byggentreprenörer rapporterar tllbaka om att det skulle varit omöjligt för dem att undvika stora förseningar i byggprojekt utan våra flexibla värmesystem. Våra produkter används för att säkerställa kvalitet, kontinuerlig utveckling och lönsamhet genom hela processen. Från fundamentsarbete och betongarbete till uppvärmning av själva byggnaderna.

Se även Betongsystem

 • Tillfällig drift av golvvärmesystem
 • Tina upp is och snö
 • Tina upp tak före takarbete
 • Tina upp frusen mark före komprimering
 • Förvärma innan betonggjutning på vintern
 • Förvärma betong innan membranläggning
 • Härda betong
 • Frostskydd av material
 • Värma upp byggnader/garage
 • Förvärma verkstäder/arbetstält
 • Strömförsörjning
 • Maskinhyra