Maskinentreprenör

Med HeatWork i din maskinpark, vet du att du kan hålla dina deadlines, oavsett hur kall vintern blir. Våra innovativa system för att tina upp frusen mark är supereffektiva, och framtagna för att säkerställa att de är användar- och milljövänliga. Därigenom försvinner behovet av kontinuerlig övervakning av upptiningsarbetet. Alla HeatWorks maskiner för upptining av mark har en temperaturskala på 0-100°C, och feedback från våra kunder säger oss att de uppnådde en upptiningstakt dubbelt så hög jämfört med äldre maskiner, där upptiningsslangarna bara uppnådde 70-80°C.

Undvik arbetslöshet och få arbetet gjort på avtalad tid – välj HeatWork!

  • Tina upp frusen mark/is/snö
  • Tina upp före komprimering
  • Punkt-tina fundament/manhål/skyltar
  • Frostskydd för fyllmaterial
  • Frostskydd för byggmark
  • Värma upp byggnader/garage
  • Värma upp tält/hallar
  • Härda betong
  • Strömförsörjning
  • Maskinhyra