Avfallshantering


Fler och fler företag som arbetar med avfallshantering och återvinning börjar använda HeatWorks flexibla uppvärmningsteknik. Dessa företag har ofta avtal för hanteringen av avfall inom olje-, gas- och processindustrin. HeatWorks teknik uppfyller hårda säkerhetskrav vad gäller brand och explosionsrisker, och våra produkter omfattar ett brett spektra av olika tillämpningsområden som upptining, frostskydd, uppvärmning etc.
  • Värma upp tankanläggningar
  • Tina upp frusen mark för att avlägsna förorenat material.
  • Frostskydd av material