Vägentreprenörer

HeatWorks system kan hantera till synes omöjliga behov för vinterdrift och också komplettera befintliga metoder. Med sin kompakta, lättanvända design, minskar de dramatiskt arbetskraft och maskinresurser som behövs. De förbättrar också avsevärt säkerheten för arbetare och trafikanter, och undviker de socioekonomiska kostnader som orsakas av infrastruktur som inte fungerar normalt.

  • Tina upp vattenkanaler
  • Tina upp is i diken
  • Tina upp/frostskydda väggrus
  • Tina upp frost/is/snö
  • Tina upp före komprimering
  • Punkt-tina fundament/manhål/skyltar
  • Frostskydd för fyllmaterial
  • Värma upp byggnader/garage
  • Värma upp verkstäder/arbetstält