Varvsindustri

HeatWork kan förse varvsindustrin med flexibla och effektva uppvärmningssystem baserat på vätskeburen teknik. I många fall regleras ytbehandlingsarbeten av krav på temperatur och luftfuktighet i syfte att uppnå en tillfredställande kvalitet när behandlingar görs. Med HeatWork kan ytor förvärmas antingen med kontaktvärme, då uppvärmda slangar är i direktkontakt med ytan, eller med varm luft som värms med hjälp av HW Aerotemper. De uppvärmda slangarna kan även användas för frostskydd av vätskor såsom barlastvatten i docka.
  • Ytbehandling
  • Frostskydd i docka