Byggentreprenörer

CliWi air systems är et av marknadens mest effektiva system för att transportera luft:

 • Byggtorkning
 • Skadesanering
 • Uttorkning
 • Avgasrör
 • Rök
 • Gas
 • Fuktskadade miljöer
 • m.fl

CliWi exchanger är det mest effektiva växlare av vätska och luft. Modulära och ger en temperatur ger upp till 90 °C:

 • Uppvärmning
 • Bygguppvärming/byggtorkning
 • Skadesanering
 • Vägglöss, bedbugs etc
 • Betongarbeten
 • Kylning
 • Uttorkning
 • Tork av produkter och material
 • Fuktskadade miljöer
 • m.fl