Kraft och telekombolag


HeatWork löser många av de utmaningar som kraft- och telekombolag står inför vintertid. Maskinerna kan användas för att tina upp frusen mark för kabelgravar, så att nya diken kan grävas eller skadade kablar kan ersättas vintertid. Denna process är mycket effektiv, och med temperaturer låga nog för att inte skada kommunikationsledningar under upptiningsprocessen. När upptiningen är färdig, kan samma maskin användas för att värma upp arbetstält så att arbete på kablar, fogar, ändar etc. kan utföras under kontrollerade temperaturförhållanden, vilket garanterar hög kvalitet på utförande och bättre arbetsvillkor för arbetslag. Frostkydd för vatteninlopp vid små kraftstationer är ett annat område som HeatWork levererar unika system till.
  • Frostskydd för vatteninlopp
  • Frostskydd för byggmark
  • Tina upp frusen mark för kabelgravar
  • Tina upp frusen mark runt skadade kablar
  • Punkttina pålfundament eller manhål
  • Värma upp byggnader/garage
  • Värma upp verkstäder/arbetstält
  • Härda betong
  • Strömförsörjning