Byggentreprenörer

 

Tack vare sina utmärkta isolerande egenskaper och hållbarhet, har HeatWork Vinterisolering blivit det självklara valet för många byggentreprenörer. Eftersom vintermattorna är lätta och kan levereras i flera olika dimensioner, upp till 24 m2 per matta, är det oerhört effektivt att använda HeatWork Vinterisolering vid betongarbeten. Den reflekterande undersidan är väldigt effektiv i att behålla den värme som utvecklas i betongen vid härdning, vilket betyder att det under vintern är möjligt att garantera kvalitet på slutresultatet, oavsett utomhustemperatur.

Se även HeatWork Betongsystem för hur man tillför värme till härdningsprocessen och säkerställer en jämn fördelning av temperaturen i hela betongkonstruktionen.

Isoleringsmattorna har inga egenskaper för kapillärsugning, så de absorberar ingen fukt, även om det uppstår gropar på ytan. Den låga vikten och flexibilteten i isoleringsmaterialet gör vintermattorna lätta att hantera och förvara, och ger det perfekta frostskyddet för ojämna ytor.

Vintermattorna finns tillgängliga i modellerna 3-lagers och 7-lagers. 3-lagersmodellen är tillräcklig vid användning i kombination med HeatWorks maskiner.

  • Täcka betongarbeten
  • Tina upp frusen mark
  • Isolera vatten- och avloppsrör
  • Isolera diken
  • Frostskydd för utgrävda områden
  • Frostskydd för fyllnadsmaterial