Vattenbruk

Tack vare vår patenterade vätskeburna värmeteknik, kan vi tillhandahålla innovativa system för användning som frostskydd vid smoltanläggningar, tina upp snö och is och uppvärmning av stora byggnader.
  • Tina upp/frostskydd för filterinlopp vid smoltanläggningar
  • Tina upp frusen mark/is/snö
  • Tina upp före komprimering
  • Uppvärmning av byggnader/garage/verkstäder
  • Härda betong
  • Värma upp inloppsvatten