Civil beredskap

Vid krissituationer, kan HeatWorks maskiner förutom omedelbar uppvärmning av tält och byggnader även tillhandahålla varmvatten. Förutom värme kan den integrerade elgeneratorn även tillhandahåll strömförsörjning till utrustning med lågt wattal som kommunikationsutrustning etc. Maskinen behöver endast diesel för drift, har interna bränsletankar och påfylllningspumpar och kan enkelt anslutas till externa bränsletankar.
  • Uppvärmning för tält och byggnader
  • Desinficering
  • Varmvatten för konsumtion
  • Strömförsörjning